Instalacje fotowoltaiczne

Instalacje fotowoltaiczne jak działają?

Fotowoltaika – działanie instalacji fotowoltaicznych polega na produkcji energii elektrycznej w oparciu o zjawisko fotowoltaiczne. Efekt fotowoltaiczny prowadzi do powstania w półprzewodniku siły elektromotorycznej, w wyniku której energia słoneczna zamienia się w prąd stały w ogniwach fotowoltaicznych, z których składa się panel fotowoltaiczny. Elementem, który pozwala na praktyczne wykorzystanie prądu wytworzonego w ogniwach fotowoltaicznych jest inwerter solarny czyli tzw. falownik. Inwerter zamienia prąd stały wytworzony w ogniwach fotowoltaicznych na prąd zmienny o parametrach dostosowanych do parametrów w sieci.
Instalacje fotowoltaiczne

Rodzaje instalacji

Instalacje fotowoltaiczne można podzielić na instalacje on-gird i off-gird. Instalacje on-gird to instalacje zintegrowane z siecią publiczną. Zaletą instalacji on-gird jest mozliwość bezpośredniego korzystania z energii elektrycznej wyprodukowanej w panelach fotowoltaicznych i przesyłanie nadwyżek do sieci publicznej przez licznik dwukierunkowy. W pierwszej kolejności wykorzystywany jest prąd z paneli fotowoltaicznych, a później, w miarę potrzeby prąd z sieci publicznej. Dzięki stałemu połączeniu z siecią publiczną instalacje typu on-gird nie wymagają stosowania akumulatorów. Instalacje off-gird działają niezależnie od sieci publicznej, nie wysyłają do niej nadwyżek prądu, ale magazynują je w akumulatorach. Zapraszamy – ogniwa fotowoltaiczne, instalacje fotowoltaiczne Warszawa, woj. mazowieckie.

Panele fotowoltaiczne opłacalność

Czy fotowoltaika się opłaca?

Panele fotowoltaiczne Warszawa – z założenia opłacalność instalacji fotowoltaicznej wynika z samego faktu produkcji energii elektrycznej z darmowych promieni słonecznych. Instalacja fotowoltaiczna zwróci się tym szybciej im wyższe są rachunki za prąd. Instalacje fotowoltaiczne są praktycznie bezobsługowe, więc z natury rzeczy nie generują dodatkowych kosztów. Żywotność paneli fotowoltaicznych szacowana jest na 25-30 lat i jest to okres wystarczający, aby inwestycja w panele fotowoltaiczne zwróciła się, nawet przy stosunkowo niewysokich rachunkach za prąd. Jeśli uwzględnimy fakt różnego rodzaju dotacji, dofinansowań i ulg podatkowych na instalacje fotowoltaiczne odpowiedź czy montaż instalacji fotowoltaicznych się opłaca wydaje się oczywista. Fotowoltaika Warszawa – osoby zainteresowane naszą ofertą zapraszamy do kontaktu.